iPhone X Archives
|iPhone X | Facebook | Skype | Instagram | Twitter | iOS | Android | Windows |Lumia |Zalo | Viber |
Danh mục iPhone X

iPhone X

icon1 16 tính năng mới thú vị có trong iOS 11.2 dành cho iPhone -

icon1 Hướng dẫn quay video Slow-motion 1080p/240 FPS trên iPhone -

icon1 iPhone X: 2 cách thoát ứng dụng ngầm nhanh hơn -

icon1 iOS 11: Cách ghim ghi chú trong ứng dụng Notes -

icon1 iPhone X: Cách Hard Reset hoặc (Force Restart) -

icon1 iPhone X: Cách tắt, mở nguồn và khởi động lại -

icon1 iPhone X: Cách kích hoạt tính năng Reachability -

icon1 iPhone X: Cách dùng đa nhiệm và chuyển nhanh giữa các ứng dụng -

icon1 iPhone X: Cách tạo và gửi Animoji riêng -

icon1 iPhone X: Cách đưa iPhone X về Recovery Mode -